Prihláška za člena

Vyplňte Prihlášku za člena Slovenského protifašistického hnutia a pošlite ju mailom na adresu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Vyplnenú a podpísanú prihlášku pošlite aj poštou na adresu: Slovenské protifašistické hnutie, Dolný Harmanec 83, 976 03  Harmanec.

Stiahnuť: Prihlaska_protifasisti.pdf

Facebook  Slovenské protifašistické hnutie  YouTube