Jakub Drábik: Definícia Fašizmu

Kategória: Definícia FAŠIZMU

Fašizmus teda:

1. je revolučný - chce ostrániť súčasný politický, spoločenský, kultúrny a ekonomický poriadok a nahradiť ho novým, fašistickým,

2. je nacionalistický - zdôrazňuje význam skupiny ľudí, ktorí majú spoločnú históriu, kultúru, jazyk a územie,

3. je posadnutý predstavami o úpadku a dekadencii spoločnosti - fašisti veria, že žijú v "prelomovom období" tesne pred kolapsom národa či civilizácie,

4. sa snaží o mýtické "národné znovuzrodenie" - namiesto pesimistickej rezignácie vnímajú svoju dobu ako koniec jednej epochy a začiatok nového, lepšieho obdobia; sú to práve oni a fašizmus, čo nastolí nový a lepší spoločenský, kultúrny, politický a ekonomický poriadok,

5. chce "očistiť národ od nepriateľov (spravidla násilím) - základným zdrojom fašistického násilia je agresia voči nepriateľom, pričom nepriatelia vychádzajú z chápania národa ako čistej organickej komunity,

6. má za cieľ vytvorenie kvalitatívne nového druhu spoločnosti a nového človeka - chce vytvoriť nový, kvalitatívne odlišný štát, spoločnosť i človeka, i keď tieto ciele sú formulované veľmi nejasne.

Fašizmus je revolučná forma nacionalizmu, ktorá si dáva za cieľ zmobilizovať všetky "zdravé" zložky spoločenskej a politickej energie snažiace sa postaviť na odpor domnelej dekadencii a dosiahnuť tak národné znovuzrodenie - regeneráciu politickej, spoločenskej i etickej kultúry. Svoje vízie budúcej spoločnosti sa fašistickí ideológovia snažili prevziať z rôznych iných ideológií a vytvoriť "tretiu cestu". Mussolini písal, že z "ruín liberalizmu, socializmu a demokratických doktrín fašizmus extrahuje tie časti, ktoré stále fungujú a vytvára novú syntézu"

prevzaté z knihy: Jakub Drábik: FAŠIZMUS, foto Vladimír Simiček

 

Facebook  Slovenské protifašistické hnutie  YouTube