Koniec ulice Jozefa Tisu

Kategória: Aktuality

Slovenské protifašistické hnutie s veľkým zadosťučinením prijalo správu, že Správny súd v Banskej Bystrici rozhodol, že názov Ulica Dr. Jozefa Tisu nie je v súlade so zákonom o obecnom zriadení a vyhovel tak žalobe prokurátora Generálnej prokuratúry SR. Zároveň oceňuje dlhodobé úsilie časti poslancov obecného zastupiteľstva a antifašistických aktivistov o odstránenie tohto hanebného pomenovania ulice.

Je priam nepochopiteľné, že väčšina varínskych poslancov už viac ako 30 rokov prechováva sympatie k predstaviteľom klérofašistického a otvorene rasistického Slovenského štátu. Svedči o tom nielen ulica pomenovaná po Jozefovi Tisovci, ako aj busta Ferdinanda Ďurčanského. Je urážkou všetkých tých, ktorí položili životy v protifašistickom povstaní, že táto busta stojí práve na Námestí SNP.

Je hanbou, že o škandalóznom názve musel napokon rozhodnúť súd. Teda nie historické vedomie poslancov, ale súdne rozhodnutie. Pomenovať ulicu po človeku, ktorý až do poslednej chvíle kolaboroval s nacistickým Nemeckom, nechal odtransportovať 70 000 našich židovských spoluobčanov do hitlerovských koncentračných táborov, a bol odsúdený ako vojnový zločinec, je naozaj nepochopiteľné.

Súd toto flagrantné zneuctenie pamiatky všetkých obetí Tisovho klérofašistického režimu po dlhej dobe napravil.  Dúfame, že toto rozhodnutie zmení myslenie poslancov aj časti občanov Varínu. Dôkazom by bolo rozhodnutie o odstránení  busty  Ferdinanda Ďurčanského. Busty človeka, ktorý až do úplného konca 2.svetovej vojny deklaroval vernosť nacistickému Nemecku.

V Slovenskom protifašistickom hnutí si kladieme otázku: To v demokratickej Slovenskej republike, ktorá je od septembra 1992 postavená na národnej a zároveň európskej antifašistickej tradícii a SNP, naozaj až súdy musia rozhodovať o takých samozrejmostiach, ako je neprípustnosť pomenovania ulíc či inštitúcií po ľuďoch, ktorí sa previnili proti princípom demokracie, slobody a ľudskosti?

Facebook  Slovenské protifašistické hnutie  YouTube