Gratulujeme Ottovi Šimkovi k jeho 100 ročnici

Kategória: Aktuality

Dnes, 1. júna 2024, sa dožíva sto rokov náš čestný člen, protifašistický bojovník, Otto Šimko. Človek, ktorý si zaslúži našu hlbokú úctu za celý svoj život. Po roku 1939 na neho aj celú jeho rodinu dopadla tvrdou rukou ľudácka rasová politika. Celá rodina bola transportovaná do tábora v Žiline, odkiaľ odchádzali transporty priamo do likvidačných nacistických táborov.

Rodina sa zachránila len preto, lebo jeho otec bol prvotriedny právnik a tých bolo na vtedajšom Slovensku málo. Zachránila ich výnimka ministra spravodlivosti. Začiatok Slovenského národného povstania Otta Šimka zastihol v Liptovskom Mikuláši. Zapojil sa do neho ako partizán. Bol zajatý a mučený nacistami. Ako zázrakom sa mu podarilo ujsť.

Ani v povojnových rokoch to nemal ľahké. Vždy však dokázal stáť vzpriamene a vedel si zachovať pevný charakter. To sa prejavilo aj v posledných mesiacoch keď sa stal ambasádorom zbierky pre Ukrajinu. Vždy jasne vedel odkiaľ hrozí nebezpečenstvo. Želáme mu pevné zdravie a sme na neho hrdí.

Pre tých čo chcú vedieť viac https://www.pametnaroda.cz/sk/simko-otto-1924

Facebook  Slovenské protifašistické hnutie  YouTube