Stanovisko Slovenského protifašistického hnutia

Kategória: Aktuality

Pokus o atentát na predsedu vlády SR je medzníkom v politickej histórií Slovenskej republiky. Tento čin sme jednoznačne odsúdili. Rovnako odmietame akékoľvek, aj skryté narážky, ktoré vedú k relativizovaniu tohto neprípustného aktu. Mali by ho odsúdiť všetci občania Slovenskej republiky: a to úprimne, nielen na verejnosti, ale aj vo svojom vnútri.

Ako protifašisti však musíme rovnako rázne a nedvojznačne odsúdiť aj všetky reakcie, ktoré smerujú alebo požadujú obmedzenie demokratických ústavných práv. V európskej histórii máme mnoho príkladov, ako takýto ohavný čin zneužili pravicoví radikáli na zmenu režimu. 

Výroky o „krvavých rukách“, požadovanie akejkoľvek individuálnej či kolektívnej odplaty, zastrašovanie legitímnych politických subjektov, výzvy, aby tí s iným názorom „niekam zaliezli“, obmedzovanie politickej súťaže a označovanie oponentov ako „zahraničných agentov“ a ako „protislovenské sily“ je známy slovník všetkých protidemokratických síl: otvorenie priestoru pre tieto názory a požiadavky povedie k ešte väčšiemu napätiu v slovenskej spoločnosti; a pokiaľ by sa pretavili do politiky, smerovali by k fašizácií našej spoločnosti. 

Preto veríme, že demokraticky zmýšľajúce sily vo všetkých politických stranách budú nasledovať líniu vytýčenú v spoločnom vyhlásení prezidentky Zuzany Čaputovej a nastupujúceho prezidenta Petra Pellegriniho; rovnako vítame aj stanovisko predstaviteľa slovenského parlamentu Petra Žigu a všetkých tých, ktorí nielen vnášajú pokoj, ale aj odmietajú zneužitie atentátu na politické ciele. Je zrejmé, že páchateľ konal ako jednotlivec, bez spojitosti s akýmikoľvek politickými skupinami.

Ako protifašisti ešte raz dôrazne varujeme pred akýmkoľvek zneužitím atentátu na obmedzenie občianskych a politických práv: takéto obmedzenie vždy v dejinách európskych národov viedlo k nástupu fašizmu k moci.
 
Stanislav Mičev, Boris Zala, Peter Weiss, Jozef Ťažký, Miroslav Seget, predsedníctvo SPH

Facebook  Slovenské protifašistické hnutie  YouTube