Stanovisko k návrhu poslanca Krupu (SaS) na zmenu zákona

Kategória: Aktuality

Stanovisko Slovenského protifašistického hnutia k návrhu poslanca Krupu (SaS) na zmenu zákona „ o protifašistickom odboji a pôsobnosti SZPB...

V predkladanom zákone chce poslanec Juraj Krúpa (SaS) určiť politické a ideologické pole na ktorom sa môže Slovenský Zväz protifašistických bojovníkov pohybovať a stanoviť hranice, ktoré nesmie vo svojich názoroch prekročiť.

Každá ideológia aj svetonázor si interpretujú historické udalosti podľa vlastných hodnôt. Každý občan v demokratickej spoločnosti má právo na vlastný názor.

Aj antifašizmus mal mnoho podôb a motivácií a má ich aj dnes. Určovať zákonom, ktorá je tá správna a ktorá nie, je cestou do slepej uličky. Zákon nemôže nahradiť spoločenskú diskusiu, vzdelávanie, historický výskum a osvetu.

Slovenské protifašistické hnutie (SPH) vzniklo práve ako reakcia a odmietnutie politicky a ideologicky chybných krokov terajšieho vedenia SZPB. Je tragédiou, že dnešné vedenie SZPB zneužíva historické zásluhy Červenej Armády pri oslobodzovaní Česko-Slovenska od nacistickej nadvlády a od klérofašizmu na Slovensku, na obhajobu Putinových imperiálnych ambícií. Vojenská agresia proti Ukrajine je neprijateľným a do očí bijúcim pošliapaním odkazu protifašistického odboja. Treba ju rázne odsúdiť a nie ospravedlňovať odkazmi na zásluhy Sovietskeho zväzu. Dnešná politika ruského prezidenta V. Putina je konzervatívno-nacionalistická s jasnými imperiálnymi ambíciami voči všetkým susedným krajinám.

Pre nás antifašistov je táto politika neprijateľná rovnako ako spájanie sa dnešného vedenia SZPB s extrémnou pravicou a profašistickými politickými hnutiami či osobami.

Zákonom sa však myslenie a presvedčenie určovať nedá a nesmie. To, čo by sme skutočne potrebovali je zrušenie monopolu SZPB reprezentovať protifašistické hnutie na Slovensku. Nový zákon by mal zaviazať štát k podpore protifašistických podujatí, akcií, programov a vzdelávania na báze plurality: aby sa o podporu štátu mohli uchádzať rôzne projekty s protifašistickým zameraním. Monopol jednej organizácie (SZPB) je anachronizmom a nezodpovedá potrebám dnešného protifašistického zápasu.

Slovenské protifašistické hnutie pripraví takúto legislatívnu iniciatívu v prospech modernej protifašistickej politiky Slovenskej republiky.

Stanislav Mičev                         predseda SPH

Peter Weiss                                podpredseda SPH

Boris Zala                                  podpredseda SPH

Facebook  Slovenské protifašistické hnutie  YouTube