Stanovisko k účasi ministra vnútra na diskusii s extrémistom D. Bombicom

Kategória: Aktuality

Stanovisko Slovenského protifašistického hnutia k účasti ministra vnútra SR Šutaj-Eštóka v diskusií s extrémistom D. Bombicom

 

Podstatnou črtou demokratickej spoločnosti je slobodná diskusia. Ale aj tá má svoje pravidlá a morálne hodnoty. Preto nepokladáme za správne rozhodnutie ministra vnútra zúčastniť sa diskusie, v ktorej vystupuje trestne stíhaný extrémista, známy rasista a konšpirátor. Minister vnútra totiž reprezentuje vládu a štát. Ak sa zúčastní diskusie s trestne stíhaným extrémistom vyjadruje mu tým spoločenskú a vládnu akceptáciu. Neobstojí argument ministra vnútra o prezumpcií neviny, lebo extrémizmus, rasizmus a konšpirácie sú politickými postojmi, ktoré demokratická spoločnosť nesmie akceptovať. Iba pripomíname napr. prax v Európskom parlamente, kde sa demokratické politické sily (v celom spektre od stredu do ľavai do prava) nezúčastňujú na aktivitách extrémistických politických síl a demonštratívne o návrhoch extrémistov nehlasujú. Takáto prax by bola potrebná aj v našich podmienkach a osobitne u ministra, ktorý sa hlási k sociálnodemokratickým hodnotám. Navyše u predstaviteľa rezortu, ktorý má boj proti extrémizmu ako jednu zo svojich hlavných náplní.

Slovenské protifašistické hnutie víta každú verejnú polemiku proti extrémizmu, rasizmu a konšpiráciam všetkého druhu, ale vyzýva na prísnu spoločenskú izoláciu a odsúdenie akéhokoľvek prejavu nehumánnych a extrémistických názorov.

 

Stanislav Mičev

Peter Weiss

Boris Zala

Facebook  Slovenské protifašistické hnutie  YouTube