Opustila nás statočná Anička Bergerová

Kategória: Aktuality
S veľkým zármutkom som prijal správu, že dnes zomrela statočná žena, partizánka, priama účastníčka Slovenského národného povstania.
Mala veľké a láskavé srdce, bola milá k ľuďom a jedinečne stelesňovala odkaz tejto najvýznamnejšej udalosti našich moderných dejín. Stretnúť sa s ňou bolo vždy veľkým zážitkom. Často budem spomínať na posledné ústredné oslavy SNP v Banskej Bystrici, kde som mohol byť v jej prítomnosti.
Anička, nám všetkým zo Slovenského protifašistického hnutia, ktorým je drahý odkaz SNP, budeš veľmi chýbať. Ďakujeme Ti za Tvoju odvahu a vlastenectvo. Navždy budeš vrytá v našich srdciach. Ostaneš vo veľkej úcte a rešpekte zapísaná v slovenských dejinách.
 
Česť Tvojej pamiatke
 
 
Peter Weiss
 

Facebook  Slovenské protifašistické hnutie  YouTube