Miroslav Seget: Pochvala pre Konferenciu biskupov Slovenska

Štátny tajomník ministerstva kultúry SR Štefan Kuffa na cirkevnej udalosti v bazlike v Trnave vyzval prítomných biskupov, aby Slovensko, za účasti všetkých biskupov a celej vlády, zasvätili Kristovi Kráľovi.

„Nedá mi ešte, aby som, keď toľké excelencie tu máme, za ministerstvo kultúry dávame prísľub, aj takto tu verejne ho dávam, že my budeme tí, ktorí budú iniciovať, aby čo najskôr podľa možnosti bolo a dosiahlo sa to, aby Kristus Kráľ bol intronizovaný a stal sa kráľom Slovenska,“ vyhlásil štátny tajomník Ministerstva kultúry.

 Spojenie kléru a štátnej moci sme tu už mali a toto historické obdobie jasne nazývame „klérofašizmus“.

Štátny tajomník Kuffa sa snaží spojiť politiku svojho obrazu s vierou podľa svojho obrazu. Zabúda pri tom na jasnú formuláciu Ústavy SR, v ktorej sa definuje, že náš štát sa neviaže na žiadnu ideológiu ani náboženstvo. Spojenie kléru a štátnej moci sme tu už mali a toto historické obdobie jasne nazývame „klérofašizmus“.

Veľkým plusom dnešnej doby je súčasný klérus, ktorý sa postavil rázne proti Kuffovmu videniu usporiadania štátu a cirkvi: „Chrám je miestom modlitby a nemá byť priestorom pre apely, ktoré rozdeľujú veriacich. Miešanie politickej agendy s duchovným slovom vyvoláva nevôľu a negatívne reakcie, ktorým rozumieme.“

Na záver pár slov idola slovenského klérofašizmu, ktoré predniesol v Ruskovciach 11.6.1939 (J. Tiso):

„Cieľom je vypestovať v národe slovenskom odhodlaného ducha, národne uvedomelého a kresťansky cítiaceho, bojovnosť proti všetkým záškodníkom slovenského národa.“

Dúfam, že to zároveň nie je pohľad do mysle súčasného slovenského štátneho tajomníka kultúry a dúfam, že súčasná katolícka cirkev bude odolávať. Akurát neviem, ako to bude s tajomníkovým bratom, ktorý je súčasťou aktuálneho kléru...

Facebook  Slovenské protifašistické hnutie  YouTube