Peter Weiss: Koalícia, ktorá naplnila politickú tradíciu SNP

Pred 25 rokmi sa konali historické voľby, ktoré viedli k vytvoreniu druhej vlády širokej koalície. Jej súčasťou boli ideologicky a programovo odlišné, v niektorých oblastiach až protikladné strany. Spojilo ich pochopenie, že došlo k zásadnému ohrozeniu základných národnoštátnych záujmov.
 
Strany sa zhodli, že je nevyhnutné vymaniť Slovenskú republiku z izolácie, dostať ju z vnútropolitickej a ústavnej krízy a vybojovať pre ňu druhú integračnú šancu. Za cieľ si vytýčili dobehnúť náskok, ktorý v predvstupových rokovaniach s EÚ mali ostatné štáty V4.
Situácia, v ktorej sa vtedy ocitlo Slovensko, bola dramatická. Pred tvoriacou sa koalíciou stáli závažné úlohy a priam historická zodpovednosť. Pozostávala z veľmi rôznorodých politických subjektov a osobností. To všetko pripomínalo situáciu z roku 1943, keď sa podpisovala Vianočná dohoda, ktorá viedla k vzniku SNR a k zorganizovaniu SNP.
Pre mňa bola a je široká vládna koalícia z roku 1998 naplnením politickej tradície SNP. Tradície spolupráce zásadne odlišných, až protikladných politických síl, v mene nadradeného národnoštátneho záujmu. Vtedy ním bolo integrovať sa do EÚ a NATO. Dnes nim je plnohodnotné, sebavedomé a aktívne členstvo v týchto organizáciách.
 
(Fotografia je z obdobia fungovania vlády širokej koalície. Je na nej Brigita Schmögnerová, vtedajšia ministerka financí. Ja som bol predsedom Zahraničného výboru NR SR a spolupredsedom Spoločného parlamentného výboru Európskeho parlamentu a NRSR.)

Facebook  Slovenské protifašistické hnutie  YouTube