11. apríl: Prvý rodinný transport židov

Kategória: Historické súvislosti
Dňa 11. apríla 1942 odišiel z Trnavy prvý takzvaný rodinný transport slovenských Židov. Transporty, ktoré odišli medzi 25. marcom 1942 a týmto táborom boli zložené z mladých židovských dievčat a chlapcov s odôvodnením, že idú pracovať mimo územia Slovenského štátu.
Rodinné transporty vtedajšia ľudácka vrchnosť zdôvodňovala tým, že je vraj nekresťanské trhať rodiny a tak za mladými ľuďmi je potrebné poslať aj ich rodinných príslušníkov. Tým sa akoby otvorili dvere pre transportovanie detí a starých ľudí, vrátane chorých a invalidov. Aj tieto transporty, tak ako predchádzajúce, boli vykonané absolútne nezákonne.
V prípade transportov našich židovských spoluobčanov hovoriť o akejkoľvek zákonnosti je absurdné, ale zákon o vysťahovaní Židov bol schválený až 25. mája 1942. Takto boli transporty formálne legalizované, čo však nič nemení na ich neľudskosti.
autor: Stanislav Mičev

Facebook  Slovenské protifašistické hnutie  YouTube