Prvý transport židov zo Slovenska

Kategória: Historické súvislosti

Dňa 25. marca 1942 odišiel z popradskej stanice prvý transport slovenských Židov. Bolo to 1000 slovenských dievčat vo veku 16 až 24 rokov.

Jedna z nich zomrela už cestou do koncentračného tábora Auschwitz. Konca vojny sa ich dožilo 20.

Slovenský štát, ktorý sa hlásil ku kresťanstvu a v prvom rade katolicizmu a v jeho čele stál katolícky kňaz Jozef Tiso, tak začal transporty svojich židovských spoluobčanov. Do konca októbra 1942 odišlo celkom 57 transportov, v ktorých bolo 57 752 osôb vrátane žien, detí a starých ľudí.

Facebook  Slovenské protifašistické hnutie  YouTube