Pochod vďaky v Čiernom Balogu

Kategória: Historické súvislosti

Na zimnú turistiku v rámci 50. ročníku Pochodu vďaky v Čiernom Balogu sa 28. januára 2024 opäť vydalo okolo 300 účastníkov všetkých vekových kategórií. Medzi nimi aj Jozef Ťažký z nového Slovenského protifašistického hnutia. Dobrá stovka ďalších, i s detskými kočíkmi, sa popoludní ponáhľala do doliny Páleničnô na záverečnú ukážku bojov.

Poďakovanie za opätovne úspešné podujatie patrí najmä rodákovi z Balogu doktorovi Jozefovi Vránskemu, ktorý ho nielen spoluorganizoval a tradične výdatne sponzoroval, ale napísal aj scenár spomínanej ukážky. „Začal som na tom pracovať vlani v septembri,“ hovorí, „študoval som v knižnici prístupnú literatúru, konzultoval s odborníkmi z Múzea SNP. A potom technické zabezpečenie...“ 

Nechýbali kluby vojenskej histórie

Ubytovanie, stravovanie a ďalšie veci s tým súvisiace pre nich zabezpečil starosta Čierneho Baloga Michal Vetrák. „V našej obci má každá rodina niekoho, kto sa do Povstania zapojil, alebo pomáhal partizánom či prenasledovaným, ktorí k nám utiekli po dobytí Banskej Bystrice Nemcami,“ povedal nám starosta.

Spolutvorcom scenára bol Tibor Devát, predseda  Združenia klubov vojenskej histórie Slovenska a súčasne KVH Tyrnau (Trnava). Na Čierny Balog povolal 90 členov z 18 klubov z celého Slovenska, dve skupiny milovníkov vojenskej histórie z Maďarska a jeden mládenec prišiel až z Hamburgu.

V nedeľu ráno Michal Vetrák a Jozef Vránsky pri kladení vencov k pamätnej tabuli so zoznamom mien 54 Baločanov, ktorí padli počas 2. svetovej vojny, privítali účastníkov podujatia a hostí. Medzi nimi bol štátny tajomník ministerstva práce a sociálnych vecí Branislav Ondruš, primátor Brezna Tomáš Abel, viacerí poslanci  BB VÚC, zástupcovia SZPB, či najvzácnejší hosť - 96-ročný priamy účastník SNP Vladimír Strmeň, s ktorým sa mnohí nechali vyfotografovať a pri záverečnom posedení v krčme Ňervovô zahral na svojej harmonike povstalecké piesne.

 

Replika dejov z 28. januára 1945

Nasledoval presun k cintorínu pod Skalicou, kde je pochovaných 22 partizánov a 16-ročná partizánka Kamila Šagy z ukrajinského mesta Ovruč, kde v novembri 1943 zahynul v boji proti nemeckým okupantom Ján Nálepka. Potom sa začal samotný pochod po kratšej a dlhšej trati (cca 10 kilometrov). Snehu nebolo až toľko ako vlani, za to slniečko sa štedro usmievalo, po celý čas ani mráčik na oblohe.

Bolo úžasné, že v roku 1945 bola 28. januára tak isto nedeľa a tak sa následné ukážky bojov konali približne v rovnakom čase ako pred 79 rokmi.

Členovia KVH, ktorí predstavovali nemeckých vojakov, vytvorili dva kontrolné body v Brôtovom a Páleničnom, kde mali úlohu prísne kontrolovať prechádzajúcich obyvateľov obce, návštevníkov a účastníkov pochodu. Vypytovali sa ich na partizánov, či im niečo nenesú, či ich nestretli a pod. Imitovali tak činnosť okupantov z obdobia SNP až do konca roku 1944.

 Pri pomníku obranného boja

„Členovia KVH stvárňujúci príslušníkov Wehrmachtu boli tak ako v roku 1945, aj teraz v presile,“ vysvetľuje Tibor Devát. „Proti ním stáli povstaleckí vojaci, partizáni, ozbrojení Baločania, niekoľko vojakov Červenej armády a dezertéri z Maďarskej kráľovskej armády... Historické udalosti sme nemenili, nič sme neprikrášľovali a imitovaná bojová ukážka prebehla, samozrejme zjednodušene, asi tak, ako to bolo v skutočnosti.“

„Bolo mi cťou prihovoriť sa ľuďom na mieste, kde 60 neohrozených partizánov a skupinka slovenských vojakov odrazili prvý útok 700-člennej roty Wehrmachtu,“ napísal Branislav Ondruš. „Zlikvidovali vyše 60 útočníkov, pričom spomedzi nich padol jediný – guľometčík Jozef Schön. S pohnutím som počúval jeho, dnes 78-ročného syna, ktorý sa narodil pol roka po otcovej smrti.“

Pri hrobe Jozefa Schöna a pomníku obranného boja v doline Páleničnô, kde prítomný tradične vítala Vatra oslobodenia a čestná salva, Ondruš poďakoval všetkým organizátorom, ale aj účastníkom podujatia, lebo bez nich, podľa jeho slov, by bola táto hrdinská história Baločanov mŕtva.

Text: Martin Krno, Foto: autor a Milan Kováčik

cierny balog 5
cierny balog 5
cierny balog 8
cierny balog 8
cierny balog 15
cierny balog 15
cierny balog 18
cierny balog 18
partizansky cintorin 8
partizansky cintorin 8
partizansky cintorin 20
partizansky cintorin 20
partizansky cintorin 24
partizansky cintorin 24
partizansky cintorin 25
partizansky cintorin 25
partizansky cintorin 29
partizansky cintorin 29
partizansky cintorin 32
partizansky cintorin 32
pomnik obranneho boja 2
pomnik obranneho boja 2
pomnik obranneho boja 6
pomnik obranneho boja 6
pomnik obranneho boja 14
pomnik obranneho boja 14
pomnik obranneho boja 19
pomnik obranneho boja 19
pomnik obranneho boja 29
pomnik obranneho boja 29
pomnik obranneho boja 30
pomnik obranneho boja 30
jozef tazky vlavo a predseda oblv bb szpb jan pacek s veteranom vladimirom strmenom na breznianskej stanici
jozef tazky vlavo a predseda oblv bb szpb jan pacek s veteranom vladimirom strmenom na breznianskej stanici

 

Facebook  Slovenské protifašistické hnutie  YouTube