Plán Barbarossa

Kategória: Historické súvislosti

Plán Barbarossa – plán útoku Nemecka na ZSSR. Začal sa 22. júna 1941 v noci bez vypovedania vojny. Taktika mala byť blesková vojna a úspešne sa mala skončiť v lete. Nemci si uvedomovali nebezpečenstvo mocnejúcej Británie, ktorej pomáhali USA. Keby Nemci rýchlo obsadili európsku časť ZSSR, získali by ďalší obrovský zdroj zásobovania ekonomiky. Pomer síl by sa zmenil. Prvou armádou, ktorá po boku nacistického Nemecka vstúpila na územie ZSSR bola armáda Slovenského štátu.

3 smery útoku:

-        Leningrad – 900 dňová blokáda mesta. V prvú zimu zomrelo okolo 1,7 mil ľudí. Cez zamrznuté Ladožské jazero – došlo k prelomeniu bariéry a zásobovaniu mesta.

-        Kyjev – obsadený.

-        Moskva – pri meste Smolensk sa Hitler zastavil a dal prednosť útoku na Leningrad a juh, kvôli rope.

Nemci postupovali rýchlo, do novembra obsadili územia, kde žilo 40% obyvateľstva.

Postup Sovietov – Veľká vlastenecká vojna: Nemcom útok komplikoval zúfalý odpor obyvateľstva a nastupujúca zima. (chýbali im odevy, zásobovacie trasy boli ďaleko). Sovieti viedli taktiku spálenej zeme – pred očakávaným príchodom Nemcov evakuovali všetko, čo sa dalo, zvyšok ničili. Úspešným vojvodcom bol generál Žukov.

Napriek jasným politickým rozporom sa na stranu ZSSR postavila Veľká Británia a USA. Materiálna pomoc USA po napadnutí Pearl Harbor zohrala na východnom fronte významnú úlohu.

Rok 1942 – nemecké vojská prešli do rozsiahleho protiútoku. Cieľom bolo dostať sa k Volge a na Kaukaz. (ropa).

Bitka pri Stalingrade, dnes Volgograd – august 1942 – február 1943. Jedna z najväčších bitiek vojny. Sovieti boli ochotní za každú cenu mesto brániť. Nemci o za každú cenu chceli dobyť. Nemcom velil generál Paulus. Boj sa zmenil na boj muža proti mužovi. Bojovalo sa o každú budovu, poschodie, časť, dom. Mesto bolo úplne zničené. Nakoniec Sovieti obkľúčili Paulusovu armádu a zaznamenali významné víťazstvo.

Bitka pri Kursku – operácia Citadela – júl 1943. Najväčšia tanková bitka v dejinách. Nemci boli porazení.

Obrat vo vojne bol dokonaný a otvorením druhého frontu po vylodení spojencov v Normandii museli nacisti bojovať na dvoch frontoch. To viedlo k ich absolútnej porážke 8. mája 1945.

Facebook  Slovenské protifašistické hnutie  YouTube